Växelriktare

Växelriktaren gör om likspänningen från solcellerna till växelspänning. Den kopplas in i husets vanliga elcentral och strömmen kan användas av hushållet, den ström som inte används av hushållet säljs ut på elnätet.

En viktig parameter i beräkningen av en optimal solanläggning är växelriktarens verkningsgrad, som också påverkas av valet av solpaneler och deras uteffekt.

Det finns tre typer av växelriktare;

  • central växelriktare
  • optimerare
  • microinverter

Om dina solpaneler placeras i ett plan och skuggfritt så är en central växelriktare ett billigare alternativ. I en liten anläggning kan en 1-fas växelriktare räcka till men om man matar in allt på en fas är det risk att man får ett överskott på den fasen, samtidigt som de andra faserna måste ta el från elnätet. Elbolagen tillåter inte heller för stor obalans mellan faserna. Därför rekommenderar vi oftast en 3-fas växelriktare.

Om dina solpaneler hamnar i skuggning så kan optimerare eller microinverter vara ett lämpligare alternativ då dessa vid skuggning av enstaka solpaneler ger fortsatt högsta möjliga effekt från övriga solpaneler. Med microinverters och optimerare kan du övervaka elproduktionen för varje enskild panel.

Ett system som använder microinverter eller optimerare är dyrare och risken för problem ökar men det kommer att producera något mer ström än ett system med en inverter. Undvik denna lösning om du kan.

Valet av växelriktare beror på ditt energibehov, skuggförhållanden och andra förutsättningar och kan beräknas med hjälp av solelsoptimeraren.