Sälja överskottsel

Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till nätägare/elhandelsföretag. Olika nätägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent.

Nätnytta är en rörlig intäkt som solelsproducenten får från nätägaren för sin överskottsel, typiskt 5-7 öre/kWh.