Anmäl inkoppling till nätägare

Om din anläggning ska kopplas till det allmänna elnätet måste det anmälas till din nätägare (elbolag).

Nätägaren är skyldig att byta elmätare utan kostnad.

Du kan också behöva ett nytt avtal med nätägaren. För att mata in el på nätet behöver du ett inmatningsabonnemang.

Det är också viktigt att nätägaren kontaktas av säkerhetsskäl. De måste känna till alla anläggningar som matar ut ström på deras elnät eftersom de kan behöva stänga av all el vid t.ex. reparationsarbeten.

Nätägaren vill också veta vem som är balansansvarig för anläggningen, d.v.s. vem som ser till att hålla reda på hur mycket som matas in och tas ut från elnätet. Det är normalt din elleverantör (inte nätägare) som sköter sin balans, antingen själva eller med hjälp av en fristående balansansvarig.

Ibland kräver nätägaren att du skall ha en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skadeståndskrav om någon skulle råka illa ut p.g.a. din anläggning. Ibland ingår ansvarsförsäkring i hemförsäkringen.