Skattereduktion för överskottsel

Du har möjlighet att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet med 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.

Man kan inte få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattereduktion på de 5000 kWh över uttaget.

För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida