Montering

Du behöver inte montera själv, vi har monteringstekniker runt om i landet. Vi sköter hemleverans, montering, installation, driftsättning och kontroll av systemet samt kontakter med ditt nätbolag.

Anmälan & ansökan av tillstånd till nätägare

Innan anslutning av din solanläggning måste anmälan samt ansökan av tillstånd göras till din nätägare. Vid behov byter nätägaren kostnadsfritt ut elmätaren.

Avtal med elbolag

Ett avtal måste också ingås med ditt elbolag. Vi sköter det åt dig.

Försäkring

Vi ombesörjer kontakter med ert försäkringsbolag avseende din försäkrings omfattning och villkor.