Garanti

Garanti på solcellspaneler

  • har en produktgaranti som gäller i minst 10 år.
  • har minst 90% effektgaranti efter 10år.
  • har minst 80% effektgaranti efter 25 år.

Garanti på växelriktare
Växelriktare har en produktgaranti som gäller från 5 till 10 år beroende på fabrikat.

Garanti på arbete och funktion
5 års garanti lämnas på arbete och funktion av systemet