Investeringsstöd till solceller

Ansökan om statligt stöd till solceller (investeringsstöd) kan göras av alla som har ett solcellssystem kopplat till elnätet. Stödnivån är maximalt 30 procent till företag samt högst 20 procent till övriga och kan erhållas för hela investeringskostnaden (även monteringskostnaden).

För att få stödet krävs att ansökan om stöd ska ha kommit till länsstyrelsen:

  • för företag: innan projektet påbörjats
  • för sökande som inte är ett företag: inom 6 månader från det att projektet påbörjats.

Läs mer hos energimyndigheten