Elcertifikat

Elcertifikatsystemet fungerar så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme el. Producenterna kan sälja elcertifikaten till elleverantörer som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.

Ansökan om elcertifikat, certifikatkonto samt ursprungsgaranti hjälper vi till med.