Solpaneler

För att uppnå maximal verkningsgrad från solpaneler monteras dessa på tak, vägg eller fristående ställning där hänsyn tas till, riktning, lutning & skuggning.

Lägre temperatur ger bättre verkningsgrad och högre effekt. Vårt svenska kalla klimat är en fördel för solelproduktion.

Solpaneler finns av olika typer såsom monokristallina, polykristallina(multikristallina) samt tunnfilm(amorf) och finns i olika storlekar samt effekt. Monokristallina solpaneler producerar lite mer vid svagt ljus och hetta jämfört med polykristallina solpaneler.

Valet av solpaneler beror på ditt energibehov och andra förutsättningar och kan beräknas med hjälp av solelsoptimeraren.

Solpaneler seriekopplas för att uppnå en högre lämpligare spänning till växelriktaren.