Solel för lantbruk

Lantbruksfastigheter har stora takytor, ofta i bra, skuggfria söderlägen med optimal lutning och därmed de bästa förutsättningarna för optimal solenergi. Det är dessutom bäst ekonomi i att installera stora anläggningar på ekonomibyggnader. En solcellsanläggning på 300m2 takyta kan leverera 39kWp och behöver en huvudsäkring på 63A. En lantbrukare med sin praktiska kunskap och maskinpark kan ofta medverka vid montering för bästa ekonomi.

Vi har monteringslösningar för alla taktyper på lantbruksfastigheter såsom tegeltak, plåttak, eternittak mm.
Solpaneler för lantbruk/jordbruk är en mycket bra ekonomisk investering.

Relevanta projekt och tjänster

Våra projekt inkluderar:

 • Bostadshus
 • Lantbruk
 • Bostadsrättsföreningar
 • Fastighetsbolag
 • Kommunala fastigheter
 • Industrier
 • Sjukhus

Våra tjänster inkluderar:

 • Förstudier
 • Beräkningar
 • Montering
 • Installation